#023 U-15♀ @OMIYA

KAMIOHKUBO / KAWAGUCHIKITA / KAWAGUCHIHIGASHI / OMIYANISHI

#022 U-15♂ @OMIYA

SAITAMAKOREA / HARUSATO / SAKURAGI / HACHIOJI

#021 U-15♀ @MIYASHIRO

SATTEWEST / KOSHIGAYA HIGASHI / SHIRAOKAMINAMI / MONMA

#020 U-15♂ @OMIYA

MOTOBUTO / TAIHEI / YONOHIGASHI / SAKURAGI

#019 U-15♂ @TODA

SACHINAMI / ASAKAⅢ / YATSUKA / MISASA

#018 U-15♀ @OMIYA

OHYA / UEMIZU / SAKURAGI / TODAHIGASHI

#017 U-15♀ @OMIYA

SASAME / ASAKAⅢ / YATSUKA

#016 U-15♂ @OMIYA

OHYA / WARABIⅠ / MISASA / MIZUHO / NAKACHO / KIMAGASE

#015 U-15♀ @OMIYA

YASHIOYAWATA / TAIHEI / MINAMIURAWA / KAWAGUCHIHIGASHI / NIIZAⅥ / KATAYANAGI

#014 U-15♂ @OMIYA

YONOHIGASHI / SACHINAMI / TORO / ASAKAⅢ / HIGASHIURAWA / NIIZAⅤ / OMIYAYAHATA / KUKIHIGASHI

#013 U-15♂ @OMIYA

MINAMIURAWA / KATAYANAGI / TOZUKANISHI / HARAYAMA / WARABIHIGASHI / KOSHIGAYACHUO / UETAKE

#012 U-15♂ @IWATSUKI

OSATO / TSUCHIYA / MUNEOKAⅡ / MIYAHARA / AGEO / ANGYO / YOSHIKAWACHUO / IWATSUKI

#011 U-15♀ @OMIYA

UETAKE / MIYAHARA / ASAKAⅢ / MISASA / TODA / SACHINAMI / JYOHOKU / KITAMOTOHIGASHI / OMIYAYAHATA

#010 U-15♂ @FUKIAGE

NIIZAⅥ / OHI / AGEO / MIYAMAE / TOZUKA / TSUCHIYA / OHARA / OMIYAKITA / FUKIAGE

#009 U-15♂ @KAWAGOEHIGASHI

NIIZAⅥ / OMIYAHIGASHI / AGEO / OHYAGUCHI / OHARA / OKEGAWANISHI / NIIZAⅤ / MAMIYA / KAWAGOEHIGASHI

#008 U-15♂ @FUKIAGE

OSATO / OMIYAHIGASHI / MIYAHARA / EISHIN / FUKIAGE / TOZUKA / SHOBU / KUKIHIGASHI

#007 U-15♂ @INA

OHARA / WARABIHIGASHI / UCHIYA / KAWARABUKI / KOSHIGAYACHUO / OMAGI / INA / SAKAE

#006 U-15♀ @INA

TAIHEI / SACHINAMI / NIIZAⅥ / INA / MIHASHI / KITAMOTONISHI / ONARI / KUKIHIGASHI

#005 U-15♀ @URAWANISHI

SASAME / MINAMIURAWA / MIMURO / URAWANISHI

#004 U-15♂ @ASAKA

BLIZZARD / ASAKAⅢ / YATSUKA / SASAME / SAKURAGI / MIMURO / NIIZAⅥ / KAWAGUCHIMINAMI

#003 U-15♀ @ASAKA

AGEONISHI / MOTOBUTO / MAMIYA / ASAKAⅣ / SASAME

#002 U-15♂ @ASAKA

ASAKAⅣ / OHYAGUCHI / NIIZO / KISHI / EISHIN

#001 U-15♀ @INA

ASAKAⅣ / KIZAKI / KISHI / INA / SHIRAHATA / MIYAHARA / KASUKABE / KASUKABEKYOEI

error: Content is protected !!